Tinnitus / Oorzuizen

Wat is tinnitus?

Tinnitus is een geluid dat wordt gehoord zonder dat dit door een geluid uit de omgeving wordt veroorzaakt. Het wordt meestal beschreven als het geluid van krekels, wind, slijpen van staal, ontsnappende stoom, of een combinatie hiervan. Het komt bij 10

% tot15% van de volwassenen voor en dit percentage neemt toe met de leeftijd.

Wat veroorzaakt Tinnitus

In slechts een klein aantal gevallen is de oorzaak bekend t.g.v. bijvoorbeeld gehoorbeschadiging of een kloppend bloedvat. Bij het merendeel is de oorzaak onbekend. Omdat na het doorsnijden van de gehoorzenuw het oorsuizen nog steeds wordt ervaren wordt het geluid niet door de oor zelf veroorzaakt en ligt de oorzaak ergens in de hersenen. Ter vergelijking met fantoompijn na amputatie.

Hoe kan Het Kaak Hoofd Centrum me met mijn tinnitus helpen?

Een oplossing voor tinnitus is er nog niet. Wel zijn er tal van mogelijkheden om de intensiteit en het type geluid te beïnvloeden. Kaak- en nekklachten kunnen de tinnitus beïnvloeden. Een aantal onderzoeksgroepen over de wereld zijn hier reeds mee bezig. Het is inmiddels niet meer de vraag of je het kunt beïnvloeden, maar welke aanpak het meest effectief is. Toch reageert lang niet iedereen op de behandeling en dat is belangrijk om te beseffen. Het is minder geschikt als u erg veel moeite heeft de tinnitus te accepteren. De overlast van het geluid kan door de behandeling erger worden, doordat u zich dan te veel concentreert op het geluid. U bent uiteraard vrij om eerst te informeren of de behandeling voor u geschikt is.

Ook hier passen we een totaal aanpak toe. Niet alleen lokale overbelasting in het kaak- en nekgebied speelt een rol. Ook langdurig gehele overbelasting speelt een rol. Mensen die langdurig onder spanning staan, te druk zijn of als het leven “tegen zit”, leveren na lange tijd een stuk veerkracht in. Het zenuwstelsel raakt dan overbelast en dit uit zich door toenemende sensitisatie. Hiermee wordt bedoeld dat het zenuwstelsel overgevoelig wordt en als een inbraakalarm, sneller en heftiger af kan gaan. Hierdoor wordt ook oorsuizen als heftiger ervaren. Het hervinden van de balans en veerkracht is daarom ook een onderdeel van de totaal aanpak.

Los van het feit of het de tinnitus beïnvloedt, geven alle patiënten aan dat ze veel baat aan de informatie en behandeling hebben gehad.

Het doel van de behandeling is niet de tinnitus “uit” te zetten maar de intensiteit te verminderen!

Hoe weet ik of de behandeling helpt?

Binnen 4 behandelingen moet u ervaren dat de klachten veranderen. Dit geldt ook voor de tinnitus. Omdat tinnitus met name een aandoening van het zenuwstelsel is, heeft het veel tijd nodig om uit te doven. Er zal in het begin wekelijks behandeld worden, maar na verloop van tijd neemt de tijd tussen de behandelingen toe om het lichaam de tijd te geven om aan te passen.

 


Contact

Teekenschool

Het kaak en hoofd centrum

Rijksweg Zuid 43 (Teekenschool)

Sittard

Telefoon: 085 - 060 8628

info@hetkaakhoofdcentrum.nl