Tinnitus en fysiotherapie

Wat is tinnitus?

Tinnitus is een geluid dat wordt gehoord zonder dat dit door een geluid uit de omgeving wordt veroorzaakt. Het wordt meestal beschreven als het geluid van krekels, wind, slijpen van staal, ontsnappende stoom, of een combinatie hiervan. Het komt bij 10 % tot 15% van de volwassenen voor en dit percentage neemt toe met de leeftijd.

Wat veroorzaakt Tinnitus

In slechts een klein aantal gevallen is de oorzaak bekend zoals bijvoorbeeld na gehoorbeschadiging of een in de buurt liggend kloppend bloedvat. Wanneer het geluid pulserend van aard is, en gelijk loopt met de hartslag, dan zou hier sprake van kunnen zijn. Bij het merendeel is de oorzaak onbekend. De meeste onderzoekers gaan er vanuit dat gehoorverlies een verandering in de hersenen teweeg brengt. Doordat gehoorcellen geen signaal meer doorgeven, wordt dit signaal gemist in de hersenen en vullen de hersenen dit zelf in.  Een nieuwe theorie is dat het signaal dat normaal van de gehoorcel afkomstig is, een spontane ruis in de hersenen onderdrukt. Maar door het wegvallen van dit signaal krijgt het spontane ruis vrij spel.

Veel mensen geven aan dat hun gehoortest geen afwijkingen laad zien. Dit zou verklaard worden omdat een standaard gehoortest uitsluitend bepaalde frequenties test en niet tussenliggende frequenties. Verder is het goed om te weten dat veel meer mensen een minimale tinnitus hebben maar zich hier niet van bewust zijn. Pas als dit signaal versterkt wordt, worden ze zich er pas van bewust.

Spanning, overbelasting en vermoeidheid zijn belangrijke versterkers. Daarnaast wordt het geluid versterkt als je er op gaat letten. “Is er iets ernstigs aan de hand”, “Als het maar niet erger wordt”. Dit zijn normale reacties die bij iedereen een rol spelen, maar helaas het geluid ook erger maken. Als dit een grote rol speelt dan moet onderzoek ernstige oorzaken uitsluitend en kan het Audiologisch Centrum te Hoensbroek mogelijk hulp bieden.

Tenslotte is er nog een derde versterkende factor. Dit is de reden waarom u op deze site beland bent. Vanuit de kaak en nek kan de tinnitus namelijk ook beïnvloed worden. Ongeveer 60% van de mensen met tinnitus is instaat het geluid te versterken of te verminderen met kaak of nek bewegingen. Dit is mogelijk omdat beide systemen in de hersenstam met elkaar verbonden zijn. Uit ons onderzoek blijkt dat ook mensen zonder pijnklachten in de kaak positief reageren op de behandeling. Waarschijnlijk is het niet de pijn die de tinnitus versterkt maar de positie van kaakkop in het kaakgewricht in combinatie met (niet pijnlijke) spierspanning.

Hoe kan Het Kaak Hoofd Centrum me met mijn tinnitus helpen?

Een oplossing voor tinnitus is er nog niet. Wel kan door behandeling van problemen in het kaak en nekgebied de aard en intensiteit van de tinnitus verminderd worden. De problemen hoeven geen pijnklachten te zijn, maar kunnen ook spierspanningen zijn of bewegingsbeperkingen.   Een aantal onderzoeksgroepen over de wereld zijn hier reeds mee bezig. Vanuit ons centrum in samenwerking met de universitair medisch centrum Groningen, wordt hier ook onderzoek naar gedaan.

Het is inmiddels niet meer de vraag of je het kunt beïnvloeden, want 50-60 % van de patiënten ervaart een duidelijke vermindering van de klachten. Het is meer de vraag waarom de ene patiënt wel en de andere patiënt niet reageert op de behandeling. Het prettige aan de behandeling is dat de focus ligt op de behandeling van kaak en nek problemen en niet op tinnitus zelf. Zo proberen we te voorkomen dat er te veel aandacht naar de tinnitus gaat.

Ook hier passen we een totaal aanpak toe. Niet alleen lokale problemen in het kaak- en nekgebied worden behandeld. Indien deze nek of kaakklachten worden veroorzaakt door langdurige overbelasting, wordt dit aspect in de behandeling meegenomen.  We werken hiervoor samen met met een multidisciplinair team van het SOLK centrum. Daarnaast proberen we u uitgebreid te informeren over tinnitus en bijbehorende zaken. Bij 50%-60% van de patiënten leidt deze aanpak tot vermindering van de intensiteit of hebben ze minder last van de tinnitus. U bent uiteraard vrij om eerst te informeren of de behandeling voor u geschikt is.

Belangrijk: het doel van de behandeling is niet de tinnitus “uit” te zetten.  

Hoe weet ik of de behandeling helpt?

Binnen 6 behandelingen moet u ervaren dat de klachten veranderen. Dit geldt ook voor de tinnitus. Omdat tinnitus met name een aandoening van het zenuwstelsel is, heeft het veel tijd nodig om uit te doven. Er zal in het begin wekelijks behandeld worden, maar na verloop van tijd neemt de tijd tussen de behandelingen toe om het lichaam de tijd te geven om aan te passen.

Interessante informatie


Contact

Teekenschool

Het kaak en hoofd centrum

Rijksweg Zuid 43 (Teekenschool)

Sittard

Telefoon: 085 - 060 8628

info@hetkaakhoofdcentrum.nl