Vergoeding en tarieven 2021

We hebben een contract met alle zorgverzekeraars. Deze contracten met de verzekeraars en administratie verloopt via Fysiotherapie Sittard Oost. De voorwaardes en tarieven van Fysiotherapie Sittard Oost zijn ook voor Het Kaak Hoofd Centrum van toepassing. Alle behandelingen vallen onder fysiotherapeutische zorg. Indien u aanvullend bent verzekerd voor fysiotherapie komt u in aanmerking voor vergoeding.

Als u uw afspraak om welke reden dan ook moet afzeggen, doe dat dan ruim van tevoren, maar minimaal 24 uur voor de feitelijk gemaakte afspraak. Wij kunnen dan de voor u gereserveerde tijd nog invullen met iemand die op de wachtlijst staat, waardoor deze patiënt dan ook eerder geholpen is.

Wanneer u NIET 24 uur voor de behandeling annuleert of de afspraak niet nakomt, wordt deze aan u doorberekend.

Tarief voor niet nagekomen afspraak is 100% van het tarief van de voorgenomen behandeling. Het is ons wettelijk niet toegestaan deze afspraak bij de verzekeraar in rekening te brengen. Afmelden kan telefonisch of per mail.

Wanneer er echt sprake was van overmacht waardoor de afspraak kort van te voren moest worden afgezegd, kan dit meestal in alle redelijkheid besproken worden. Maar als de rekening dan vervalt of verlaagd wordt, besef dan dat het uw therapeut is die de kosten op zich neemt!

Tarieven 2021

Reguliere zitting fysiotherapie              € 34,50

Reguliere zitting fysiotherapie inclusief uitbehandeling              € 51,50

Reguliere zitting fysiotherapie inclusief inrichtingstoeslag          € 43,-

Eenmalig Fysiotherapeutisch onderzoek (consult)            € 66,-

Eenmalig Fysiotherapeutisch onderzoek (consult) inclusief uitbehandeling            € 83,-

Eenmalig Fysiotherapeutisch onderzoek (consult) inclusief  inrichtingstoeslag    € 73,50

Screening            € 14,20

Screening, intake en onderzoek na screening            € 56,80

Intake en onderzoek na verwijzing            € 47,-

Telefonisch consult            € 14,- 

Medische Training Therapie (MTT) in groepsverband € 17,80
Niet nagekomen afspraak* 100%