Bert Kallen

Ik ben nu 35 jaar werkzaam als fysiotherapeut. Het is een hele tijd terug dat ik vrij snel na mijn fysiotherapie studie en een afgebroken studie Psychologie, eind jaren 80 (vorige eeuw) mij ben gaan verdiepen in problemen van de kaak, het kauwstelsel en hoofdklachten. Aan het Academisch Centrum Tandheelkunde in Amsterdam (ACTA), heb ik bij de vakgroep van Prof. Hansson een degelijke scholing gehad, deze was toen nog erg biomechanisch gericht. Nadien is Prof. Hansson naar Phoenix (USA) vertrokken en is later in Europa nascholingen blijven geven. In het Klinikum in Aken heb ik vervolgstudies gevolgd bij hem en zijn vakgroep. Absoluut in mijn straatje paste toen zijn aanpassingen gedaan vanuit een multidisciplinaire aanpak. De visie op én aanpak van kaakklachten werd uitgebreider, ook gedrag en psychologische factoren werden meegenomen om klachten goed te verhelpen. Dit sloot aan op mijn eigen visie en dagelijks handelen in de fysiotherapiepraktijk binnen een gezondheidscentrum met huisartsen en andere disciplines.

Toentertijd is de basis gelegd voor succesvolle behandelingen van de vele kaak- en hoofdpijn patiënten die ik door de jaren gezien heb. Ook problemen in het kaak- en hoofdgebied vragen een brede aanpak, waarbij symptomen niet zomaar bestaan maar een gevolg (kunnen) zijn van onderliggende problemen, dit kunnen lichamelijke afwijkingen zijn, maar net zo goed spelen psychische- of gedragsoorzaken. Het is nog steeds boeiend en dankbaar om vanuit een totaalaanpak mensen met kaak- en hoofdproblemen te behandelen.

De opgebouwde expertise en vele jaren ervaring willen we samen, met een nieuw elan vanuit ons expert centrum, nu explicieter beschikbaar maken voor de vele mensen die naar adequate oplossingen zoeken.


Contact

Teekenschool

Het kaak en hoofd centrum

Rijksweg Zuid 43 (Teekenschool)

Sittard

Telefoon: 085 - 060 8628

info@hetkaakhoofdcentrum.nl