Eric Bousema

Na mijn opleiding fysiotherapie heb ik aan de universiteit Maastricht Bewegingswetenschappen afgerond. Ik heb vervolgens naast fysiotherapie een aantal jaren onderzoek gedaan naar beweeggedrag bij chronische pijn. Na een lange periode geen onderzoek gedaan te hebben, ben ik in 2013 gestart met een promotieonderzoek naar de relatie tussen tinnitus en kaak en nekklachten. Dit doe ik met twee professoren (Pim van Dijk, Pieter Dijkstra) van de universiteit van Groningen. Ik heb sinds 1999 veel expertise opgebouwd ten aanzien van multifactoriele behandelwijze bij nek en hoofdklachten. Vanwege het onderzoek ben ik me daarnaast ook in de kaakfysiotherapie gaan verdiepen. Ik heb de opleiding aan de universiteit van Gent gevolgd met onder ander docent tandarts prof. Antoon de Laat. Hij onderstreept het belang van habit reversal training als bijna belangrijkste interventie bij kaak (en nek volgens ons) gerelateerde klachten. Door het kaak en hoofd centrum zien we veel patiënten met kaakgerelateerde klachten (>200 patiënten per jaar). Hierdoor hebben we veel kennis en ervaring om nog betere zorg te kunnen leveren. Dit gaat natuurlijk in nauwe samenwerking met andere relevante keten zorgaanbieders.

1996                Algemeen Fysiotherapeut (RUG Groningen)
1998….heden   Fysiotherapie Sittard Oost
1999                Master Bewegingswetenschappen (Universiteit Maastricht)
1999….2004     Onderzoek Assistent iRV / Universiteit Maastricht
2007                Publicatie: ” Disuse and physical deconditioning in the first year after the onset of back pain”
2013….heden   Promovendus Universiteit Groningen “Relatie TMD en Tinnitus”
2016                 Specialisatie kaakfysiotherapie Universiteit Gent
2017                 World Tinnitus Congres in Warschau
2018                 Start “het Kaak en Hoofd Centrum” in samenwerking met het SOLK centrum
2018                 Publicatie: Association Between Subjective Tinnitus and Cervical Spine or Temporomandibular                                         Disorders: A Systematic Review
2019                 Onderzoek: “Treatment of tinnitus by jaw exercises and self-care instructions to reduce awake bruxism”
2023                 Publicatie: Effects of Physical Interventions on Subjective Tinnitus, a Systematic Review and                                               Meta-Analysis
2023                Tinnitus Research Initiative Congres te Dublin

 


Contact

Teekenschool

Het kaak en hoofd centrum

Rijksweg Zuid 43 (Teekenschool)

Sittard

Telefoon: 085 - 060 8628

info@hetkaakhoofdcentrum.nl