Onze totaal aanpak

Klachten in het kaak-, hoofd- en nekgebied zijn vaak complex en worden veroorzaakt of in stand gehouden door een samenspel van bio-psychosociale factoren. Onze aanpak is gericht op zowel het behandelen van de biomechanische factoren als het inzichtelijk maken (en repareren) van de complexe relatie tussen bewegen, gedrag en voldoende fysieke en mentale veerkracht.

Alle patiënten krijgen een combinatie van verschillende fysiotherapeutische behandeltechnieken om de normale functie in het kaak-, hoofd- en nekgebied te herstellen. In ons programma ligt de nadruk op het uitgebreid informeren, coachen en oefenen om zelfmanagement van de klacht te bewerkstelligen.

Het afleren van “Wrong habits” is hier een voorbeeld van. Dit kunnen kleine verkeerde gewoonten zijn (bijv. Mondklemmen of een verkeerde ademhaling) én ook grote verkeerde gewoonten (te weinig bewegen of ontspannen, of teveel hooi op de vork nemen). Deze verkeerde gewoonten doorbreken middels habit revearsal training, is essentieel om op korte en vooral ook lange termijn de klachten onder controle te krijgen.

We evalueren bij alle patiënten na 4 sessies het bereikte effect om voortzetting van de behandeling te verantwoorden of om terug te verwijzing bij het ontbreken hiervan. Samen met relevante zorgverleners trachten we helder te communiceren en ketenzorgafspraken te maken.


Contact

Teekenschool

Het kaak en hoofd centrum

Rijksweg Zuid 43 (Teekenschool)

Sittard

Telefoon: 085 - 060 8628

info@hetkaakhoofdcentrum.nl