Tinnitus

Kaakfysiotherapie bij tinnitus

Onderzoek bij tinnitus

Tinnitus Educatie Sessies

Tinnitus is een zeer vervelende klacht waar zo’n 10%-15% van de mensen last van hebben. In 1% is er een medische oorzaak. In 25% lijkt gehoorverlies een rol te spelen. In alle andere gevallen is er geen duidelijke oorzaak te vinden. Het behandelbeleid is erop gericht om met tinnitus om te leren gaan. Verschikkelijk om te horen, maar tot op heden het enige beleid waar wetenschappelijk bewijs voor is. De laatste jaren zijn er echter ook andere ontwikkelingen gaande die mogelijk ook effectief zijn. Wij zijn er best een beetje trots op dat wij daar ook een steentje aan bijdragen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Eric Bousema. Hij is promovendus aan de univeriteit van Groningen. Hij is zover bekend de enige onderzoeker in Nederland die onderzoek doet naar de rol van kaakfysiotherapie bij patienten met tinnitus.     

Het wordt steeds duidelijker dat signalen vanuit de kaak en nek van invloed zijn op het oorsuizen. Bij 60% tot 80% van de mensen met tinnitus kan de toonhoogte en luidheid van het geluid beïnvloed worden door krachtige nek- of kaakbewegingen.  Patiënten met tinnitus hebben 5 keer vaker last van kaak en nekklachten dan mensen zonder tinnitus en dit kan niet uitsluitend door stress worden verklaard.