TMD / kaakklachten

Temporo Mandibulaire Dysfunctie (TMD), of te wel een storing in het kauwstelsel. Pijn in de kaken, moeite met slikken, moe van het kauwen, aanhoudende pijn in en om het oor, het zijn allemaal symptomen van TMD.  Hoewel de klachten veelal lijken te worden veroorzaakt door een otitis media, wortelpuntontsteking …, blijkt bij nadere diagnostiek hier meestal geen sprake van te zijn. Na uitsluiting van een virale of bacteriele oorzaak is verwijzing naar een gespecialiceerde fysiotherapeut geÏndiceerd aangezien deze klachten goed behandelbaar zijn.

Interventie

De oorzaak kan een discusdislocatie of -blokkade zijn welke tot clicking, beperkte mondopening of tot een open/closed lock van de kaak kan leiden. Het merendeel van de klachten wordt myogeen veroorzaakt als gevolg van overbelasting. Dit kan een gevolg zijn van een slechte occlusie, een niet goed gefixeerde prothese of overmatig bijtgedrag van kaak en tong. Op basis van meer dan 25 jaar ervaring, en meer dan ## patienten met kaakklachten behandeld te hebben, kunnen we een analyse maken waar de klachten door veroorzaakt worden. De ervaring leert dat advies, instructies, geruststelling/ontspanning superior zijn ten opzichte van direct mobiliseren. Het klemgedrag (bruxism, tongklemmen, enz) heeft vaak een psychosomatische oorsprong. Met onze totaal aanpak (en dus niet alleen mobiliseren en rekken) pakken we TMD succesvol multifactorieel aan.

Kaakfysiotherapie

Kaakfysiotherapie is een verbijzondering binnen de fysiotherapie en gericht op het behandelen van orofasciale klachten.


Contact

Teekenschool

Het kaak en hoofd centrum

Rijksweg Zuid 43 (Teekenschool)

Sittard

Telefoon: 085 - 060 8628

info@hetkaakhoofdcentrum.nl