Hoofdpijn

Drie types hoofdpijn uit de ICHD-3 zijn goed behandelbaar door de fysiotherapeut;

Migraine

Zowel frequentie, duur als intensiteit zijn beïnvloedbaar middels onze totaal aanpak.

Tension Type Headache

Indien de klachten worden veroorzaakt door myogene triggerpoints zijn deze goed te verhelpen.

Cervicogene hoofdpijn

De klachten worden veroorzaakt door een dysfunctie in de cervicale wervelkolom. Na het opheffen van de dysfunctie verdwijnen de klachten. Cervicogene hoofdpijn is een hoofdpijntype dat nog niet algemeen erkend wordt. Zo staat hierover niets in het NHG-standaard van de huisarts vermeld. Tocht is deze aandoening wel in de ICHD classificatie opgenomen. De ICHD criteria voor cervicogene hoofdpijn hebben we daarom hieronder vermeld.

Interventie

Hoofdpijn wordt veelal multifactorieel bepaald. Uitgebreid onderzoek om deze factoren in kaart te brengen zijn noodzakelijk en vragen om een totaal aanpak zoals dit in het Kaak Hoofd Centrum wordt toegepast. Er zijn nog weinig SR en RCT’s uitgevoerd naar de behandeling van hoofdpijn middels fysiotherapie, maar de evidentie groeit en zullen we middels een literatuur overzicht onderbouwen.

Luedtke et al., Efficacy of interventions used by physiotherapists for patients with headache and migraine—systematic review and meta-analysis; Cephalalgia 2016, Vol. 36(5) 474–492

ICHD-criteria voor cervicogene hoofdpijn.

 1. Elke hoofdpijn die aan criterium ‘3’ voldoet
 2. Klinisch en/of beeldvormend bewijs van een aandoening of disfunctie in de weefsels en structuren van de nek waarvan bekend is dat deze hoofdpijn kan veroorzaken.
 3. Bewijs van causatie aangetoond door ten minste twee van de volgende :
  1. Hoofdpijn is ontstaan in dezelfde tijdspanne als de start van de nekaandoening;
  2. Hoofdpijn is significant verbeterd of verdwenen parallel aan de verbetering van de aandoening of disfunctie van de nek;
  3. Cervicale range of motion is verminderd en hoofdpijn wordt significant verergerd door provocatieve nekbewegingen en manoeuvres;
  4. Hoofdpijn verdwijnt na een diagnostische blokkade van een cervicale structuur of de innervatie daarvan.
 4. Niet beter verklaard door een andere ICHD-3 diagnose

Contact

Teekenschool

Het kaak en hoofd centrum

Rijksweg Zuid 43 (Teekenschool)

Sittard

Telefoon: 085 - 060 8628

info@hetkaakhoofdcentrum.nl