Tinnitius / Oorsuizen

Subjective tinnitus

Bij een klein aantal patiënten is het geluid die ze horen door een ander persoon waar te nemen. Dit type tinnitus wordt objective tinnitus genoemd. Bij het merendeel van de patiënten met tinnitus is het geluid niet waar te nemen en is de oorzaak ook niet bekend. Dit type wordt subjective tinnitus genoemd.

Verschillende studies suggereren dat de oorzaak van subjective tinnitus in het centrale zenuwstelsel ligt, en wordt veroorzaakt door plastische veranderingen als gevolg van gehoorverlies. Men veronderstelt dat het auditieve zenuwstelsel voor de verminderde input compenseert door auditieve neuronen sensitiever te maken.

Dit verklaringsmodel geldt echter niet voor iedereen met tinnitus, omdat ook mensen zonder gehoorverlies subjective tinnitus ervaren. Daarnaast lijkt ook het somatosensorisch systeem betrokken te zijn aangezien 2/3 van de mensen in staat is type en luidheid van het geluid middels spiercontracties in de nek, hoofd en kaak te kunnen beïnvloeden. Ook lijkt het merendeel van de mensen met enkelzijdige tinnitus, kaak- en nekklachten aan dezelfde kant als de tinnitus te ervaren. Deze associatie wordt verklaart doordat er in de medulla functionele verbindingen bestaan tussen de spinale trigeminus nucleus en de cochlea nucleus (1).

Sensitizatie van het centrale zenuwstelsel speelt daarbij ook nog een belangrijke rol. Dit word door  tinnitus gerelateerd (angst, aandacht) als niet-gerelateerde factoren (stress, vermoeidheid) veroorzaakt (5,6).

Kaakfysiotherapie bij tinnitus

Diverse onderzoeksgroepen (3) zijn bezig het effect van fysiotherapeutische interventies op tinnitus te onderzoeken. Uit publicaties blijkt dat er bewijs, maar geen overtuigend bewijs, bestaat voor het behandel effect van kaak/nek gerelateerde interventies op tinnitus. Op basis van deze literatuur hebben we een behandelprogramma opgezet.

De focus van deze totaal aanpak ligt op; 1) informeren en geruststellen; 2) herstellen van de normale functie in een cervicale mandibulaire structuur of de innervatie daarvan; 3) inzichtelijk maken en coaching bij aanwezige factoren die tot sensitizatie leiden. Om focus op de tinnitus te voorkomen wordt pas aan het einde van een behandelserie geëvalueerd welke invloed de totaal aanpak op de tinnitus heeft gehad.

Het is niet onze intentie om de tinnitus “uit” te krijgen, maar om de intensiteit van de tinnitus te verminderen. Bij een deel van de patiënten heeft dit het verwachte resultaat. Indien we geen positief resultaat verwachten communiceren we hier open en eerlijk over met de patiënt.

Pilot studie

We hebben in samenwerking met de universiteit van Groningen ons behandelprogramma middels een pilot studie laten evalueren. De data wordt op dit moment geanalyseerd en zal medio 2023 gepubliceerd worden.  

Onderzoeker  Eric Bousema

Fysiotherapeut/ bewegingswetenschapper Eric Bousema verbonden aan het Kaak Hoofd Centrum doet promotie onderzoek naar het effect van kaak fysiotherapie op tinnitus in samenwerking met de universiteit Groningen,.

Promotoren:

Prof. Pim van Dijk
University of Groningen, University Medical Center Groningen, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Groningen, The Netherlands

Prof. Pieter Dijkstra
University of Groningen, University Medical Center Groningen, Department of Rehabilitation Medicine and Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Groningen, the Netherlands

Literatuur:

  1. Bousema E.J. Et al. Association Between Subjective Tinnitus and Cervical Spine or Temporomandibular Disorders: A Systematic Review.  2018 Jan-Dec;22:2331216518800640. doi: 10.1177/2331216518800640.
  2. Michiels S. Et al. Prognostic indicators for decrease in tinnitus severity after cervical physical therapy in patients with cervicogenic somatic tinnitus. Musculoskelet Sci Pract. 2017 Jun;29:33-37. doi: 10.1016/j.msksp.2017.02.008. Epub 2017 Mar 6.
  3. Michiels S. Et al. The Effect of Physical Therapy Treatment in Patients with Subjective Tinnitus: A Systematic Review. Front Neurosci. 2016 Nov 29;10:545. eCollection 2016.
  4. Michiels S. Et al. Does multi-modal cervical physical therapy improve tinnitus in patients with cervicogenic somatic tinnitus?Man Ther. 2016 Dec;26:125-131. doi: 10.1016/j.math.2016.08.005. Epub 2016 Aug 26.
  5. Oostendorp R.A. Et al. Cervicogenic somatosensory tinnitus: An indication for manual therapy? Part 1: Theoretical concept. Man Ther. 2016 Jun;23:120-3. doi: 10.1016/j.math.2015.11.008. Epub 2015 Dec 18.
  6. Oostendorp R.A. Et al. Cervicogenic somatosensory tinnitus: An indication for manual therapy plus education? Part 2: A pilot study. Man Ther. 2016 Jun;23:106-13. doi: 10.1016/j.math.2016.02.006. Epub 2016 Feb 21.

 


Contact

Teekenschool

Het kaak en hoofd centrum

Rijksweg Zuid 43 (Teekenschool)

Sittard

Telefoon: 085 - 060 8628

info@hetkaakhoofdcentrum.nl