TINNITUS EDUCATIE SESSIES

TES (Tinnitus Educatie Sessies) zijn drie informatieve bijeenkomsten met als doel tinnitus uit te leggen en inzichten/vaardigheden aan te leren. Hiermee kan men aan de slag gaan om tinnitus onder controle te krijgen en te verminderen. Anders dan Google/internet is deze informatie betrouwbaar en gericht op positieve gezondheid. We werken in kleine groepjes en er is tijd om met mededeelnemers over hun ervaring met tinnitus te praten en tips uit te wisselen. Het programma wordt deels vergoed (60 euro eigen bijdrage).    

Programma

Individueel starten    

Iedereen start met een individueel gesprek en onderzoek om te bepalen of deelname aan TES mogelijk is. In verband met een soms bijkomend ziektebeelden is namelijk niet elke persoon geschikt om aan een groepssessies deel te nemen.    

Sessie 1 (1,5 uur)    

Tijdens de eerste bijeenkomst zal iedere deelnemer zijn of haar ervaring met de andere deelnemers kunnen delen. Ieder bepaalt zelf wat hij / zij wilt delen.  Zaken als hoe gaat je omgeving of werkgever om met jouw tinnitus, of hoe kun je duidelijk maken aan je omgeving welke impact tinnitus op je heeft, komen aan bod.    

Daarna zal tinnitus en de mogelijke verklaringen uitgelegd worden. Plus wat vindt er globaal aan onderzoek plaats. Tenslotte zullen de factoren besproken worden die je zelf kunt beïnvloeden om de tinnitus te verminderen.    

Sessie 2 (1,5 uur)    

In de tweede bijeenkomst staan het aanleren van vaardigheden centraal. Er worden onder andere  oefeningen en technieken uitgelegd om de disbalans rondom kaak en nek zelf op te lossen. Vervolgens zullen we het overactief stresssysteem uitleggen. Dit is het lastigste onderdeel maar de meest bepalende schakel in het systeem dat de mate van tinnitus bepaalt.      

Sessie 3 (1,5 uur)    

In de laatste sessie worden ieders ervaringen en de vragen naar aanleiding van de eerste 2 sessies besproken. In het tweede deel zullen in een praktische sessie lichaamsbewustwordings-opdrachten uitgevoerd worden. voor de meest nuchtere onder ons is dit een leerzame les om de vroege waarschuwingssignalen van je lichaam te (her)ontdekken.    

In het laatste deel van deze sessie zullen we ieders vervolgacties bespreken. Waar valt bij ieder persoonlijk  de meeste winst te halen? Hoe ga je dat aanpakken?    

Individuele afsluiting    

Na 6 weken wordt er een individuele afspraak ingepland om de voortgang te bepalen en indien nodig bij te stellen.

Aanmelden: info@hetkaakhoofdcentrum.nl    

Disclaimer

De TES is bedoeld om informatie en vaardigheden te verschaffen welke als doel hebben dat de deelnemers zelf een koers kunnen bepalen hoe ze de tinnitus kunnen verminderen. Dit is essentieel daar volledig overzicht informatie van de mogelijkheden om tinnitus te verminderen in de eerste lijn en tweede lijn ontbreekt. Alles wat besproken of aangeleerd wordt heeft zijn werking bewezen. Echter zal de werking hiervan per persoon verschillen en soms teniet worden gedaan doordat andere factoren het gunstig effect belemmeren. TES heeft niet als doel tinnitus uit te zetten, maar de last van tinnitus te verminderen.