Tinnitus en fysiotherapie

Wat is tinnitus?

Tinnitus is een geluid dat wordt gehoord zonder dat dit door een geluid uit de omgeving wordt veroorzaakt. Het wordt meestal beschreven als het geluid van krekels, wind, slijpen van staal, ontsnappende stoom, of een combinatie hiervan. Het komt bij 10 % tot 15% van de volwassenen voor en dit percentage neemt toe met de leeftijd.

Wat veroorzaakt Tinnitus

In slechts een klein aantal gevallen is de oorzaak bekend zoals bijvoorbeeld na gehoorbeschadiging of een in de buurt liggend kloppend bloedvat. Wanneer het geluid pulserend van aard is, en gelijk loopt met de hartslag, dan zou hier sprake van kunnen zijn. Bij het merendeel is de oorzaak onbekend. De meeste onderzoekers gaan er vanuit dat gehoorverlies een verandering in de hersenen teweeg brengt. Doordat gehoorcellen geen signaal meer doorgeven, wordt dit signaal gemist in de hersenen en vullen de hersenen dit zelf in.  Een nieuwe theorie is dat het signaal dat normaal van de gehoorcel afkomstig is, een spontane ruis in de hersenen onderdrukt. Maar door het wegvallen van dit signaal krijgt het spontane ruis vrij spel.

Veel mensen geven aan dat hun gehoortest geen afwijkingen laad zien. Dit zou verklaard worden omdat een standaard gehoortest uitsluitend bepaalde frequenties test en niet tussenliggende frequenties. Verder is het goed om te weten dat veel meer mensen een minimale tinnitus hebben maar zich hier niet van bewust zijn. Pas als dit signaal versterkt wordt, worden ze zich er pas van bewust.

Zo verminder je tinnitus

Tinnitus kun je in de meeste gevallen verminderen. Niet door een simpele truc of door een exclusieve dure behandeling te ondergaan, maar door te begrijpen hoe tinnitus werkt. Als je snapt hoe het werkt kun je er invloed (controle) op uit oefenen en zodoende de tinnitus verminderen. Het is echter een zeer complexe klacht die door verschillende mentale en lichamelijke vicieuze cirkels in stand wordt gehouden. Emoties als angst, boosheid en zorgen spelen een rol (1), maar ook een overbelast stresssysteem (ook als je geen stress ervaart) (2) en een disbalans in de kaak/nek regio (3) hebben invloed op de hinder en luidheid (Db) van tinnitus. Alle drie componenten beïnvloeden elkaar continu. Deze complexiteit is een belangrijke reden dat tinnitus moeizaam te behandelen is en al helemaal onmogelijk uit te leggen is in de beperkte tijd van een spreekuur bij een huisarts of KNO art. Om deze reden bieden we iedere maand 3 informatiesessies aan waarin deze drie componenten worden uitgelegd samen met bijbehorende oefeningen en vaardigheden om zelf mee aan de slag te gaan. De Tinnitus Educatie Sessies. De onderbouwing is gestoeld op de hedendaagse kennis van tinnitus en werking van hersenen/lichaam. Dit geldt ook voor de aangereikte oefeningen en vaardigheden.

Meer info: Tinnitus Educatie Sessies 

Hoe kan Het Kaak Hoofd Centrum mij verder helpen met mijn tinnitus?

Door behandeling van problemen in het kaak en nekgebied kan de aard en intensiteit van de tinnitus verminderd worden. Deze problemen hoeven geen pijnklachten te zijn, maar kunnen ook spierspanningen zijn of bewegingsbeperkingen.   Een aantal onderzoeksgroepen over de wereld zijn hier reeds mee bezig. Vanuit ons centrum in samenwerking met de universitair medisch centrum Groningen, wordt hier ook onderzoek naar gedaan.

Het is inmiddels niet meer de vraag of je het kunt beïnvloeden, want 50-60 % van de patiënten ervaart een duidelijke vermindering van de klachten. Ook ons onderzoek laat zien dat onze behandeling gemiddeld 2 punten (0-10) vermindering van de tinnitus klachten oplevert. Het is meer de vraag waarom de ene patiënt wel en de andere patiënt niet reageert op de behandeling. Het prettige aan de behandeling is dat de focus ligt op de behandeling van kaak en nek problemen en niet op tinnitus zelf. Zo proberen we te voorkomen dat er te veel aandacht naar de tinnitus gaat.

Ook hier passen we een totaal aanpak toe; 1) informeren en geruststellen; 2) herstellen van de lokale problemen in het kaak- en nekgebied ; 3) verminderen van kaakklemmen en andere klachten instant houdende factoren; 4) psycho-educatie.  We werken hiervoor samen met met een multidisciplinair team van het SOLK centrum. Daarnaast proberen we u uitgebreid te informeren over tinnitus en bijbehorende zaken. U bent uiteraard vrij om eerst te informeren of de behandeling voor u geschikt is.

Belangrijk: het doel van de behandeling is niet de tinnitus “uit” te zetten.  

Hoe weet ik of de behandeling helpt?

Binnen 6 behandelingen moet u ervaren dat de klachten veranderen. Dit geldt ook voor de tinnitus. Omdat tinnitus met name een aandoening van het zenuwstelsel is, heeft het veel tijd nodig om uit te doven. Er zal in het begin wekelijks behandeld worden, maar na verloop van tijd neemt de tijd tussen de behandelingen toe om het lichaam de tijd te geven om aan te passen.

Interessante informatie


Contact

Teekenschool

Het kaak en hoofd centrum

Rijksweg Zuid 43 (Teekenschool)

Sittard

Telefoon: 085 - 060 8628

info@hetkaakhoofdcentrum.nl